YerevanFest Logo

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

«Մշակութային աստղագիտությունը հայկական լեռնաշխարհում»

Բյուրական Արվեստի Ակադեմիա

 Բյուրական արվեստի ակադեմիատեղի ունեցավ
«Մշակութային աստղագիտությունը հայկական լեռնաշխարհում»
եռօրյա գիտաժողովի փակում

2016 ՀՈՒՆԻՍ 23

16:00