YerevanFest Logo

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Հայաստանը և երկխոսությունը Եվրոպական միության Արևելյան գործընկերության միջոցով

Բյուրական Արվեստի Ակադեմիա

 «Հայաստանը և երկխոսությունը Եվրոպական միության Արևելյան գործընկերության միջոցով․ մշակույթի դերը»
 Հրավիրյալ խոսնակ՝ «Բոզաղ» արվեստի կենտրոնի գործադիր տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար ՊՈԼ ԴՅՈՒԺԱՂԴԵՆ

2016 ԱՊՐԻԼ 04

18:00